Dražby nemovité

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA, čj. 049 EX 00634/04 - 156


Předmětem dražby jsou:1. id. ½ pozemku parcelní číslo 636 označeného jako stavební parcela, zastavěná plocha a nádvoří,

Na pozemku stojí stavba: Horní Cerekev, č.p. 400, rod.dům, LV 1068

2. id. ½ pozemku parcelní číslo 685 označeného jako stavební parcela, zastavěná plocha a nádvoří,

3. id. ½ pozemku parcelní číslo 2016/2 označeného jako pozemková parcela, zahrada,

se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitostí, zapsané pro obec Horní Cerekev, katastrální území Horní Cerekev, na listu vlastnictví č. 395 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, u Katastrálního pracoviště Pelhřimov, v podílovém spoluvlastnictví povinného Milana Doskočila s výší podílu ½, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.

Pozemky parcela č. St. 636, parcela č. St. 685 a parcela č. 2016/2 jsou zapsané na LV č. 395 pro obec a kat. úz. Horní Cerekev u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, v podílovém spoluvlastnictví Milana Doskočila a Antonie Doskočilové, výše každého podílu – ½. Předmětné pozemky v podílovém spoluvlastnictví Antonie Doskočilové ve výši ½ budou draženy dle dražební vyhlášky č.j. 049 Ex 00736/04-121 dne 23.11.2016 od 13.00 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.

Stavba č.p. 400 postavená na pozemku parcela č. St. 636, LV č. 1068, bude dražena dle dražební vyhlášky č.j. 049 Ex 00634/04-155 dne 23.11.2016 od 9.00 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz. Stavba je zapsána jako rodinný dům, ve skutečnosti je provozována jako ubytovna a takové má i dispoziční provedení. Na pozemku parcela č. St. 685 je postavena stavba, která není zapsána v KN. Povolena byla jako víceúčelový hospodářský objekt. Ve skutečnosti se jedná o stavbu, která dle vlastníka slouží v přízemí jako pohostinská místnost se sociálním zázemím pro ubytovnu a v patře je venkovním schodištěm přístupný byt 2+1.KDY: 23.11.2016 v 11.00 hod.
KDE: www.exdrazby.cz
Nejnižší podání: 83.333,-Kč
Jistota: 15.000,-Kč


Dražební vyhláška: viz příloha.

Dražba RD čp. 400 bez pozemků v Horní Cerekvi
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA, čj. 049 EX 00634/04 - 155

Předmětem dražby jsou:- budova č.p. 400 nacházející se na pozemku parcelní číslo 636 označeném jako stavební parcela, LV 395, rod. dům,

se všemi součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitostí, zapsané pro obec Horní Cerekev, katastrální území Horní Cerekev, na listu vlastnictví č. 1068 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, u Katastrálního pracoviště Pelhřimov, ve společném jmění manželů Milana a Antonie Doskočilových, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.Stavba č.p. 400 postavená na pozemku parcela č. St. 636 je na LV č. 1068 zapsána jako rodinný dům, ve skutečnosti je provozována jako ubytovna a takové má i dispoziční provedení. Na pozemku parcela č. St. 685 je postavena stavba, která není zapsána v KN. Povolena byla jako víceúčelový hospodářský objekt. Ve skutečnosti se jedná o stavbu, která dle vlastníka slouží v přízemí jako pohostinská místnost se sociálním zázemím pro ubytovnu a v patře je venkovním schodištěm přístupný byt 2+1.Pozemky parcela č. St. 636, parcela č. St. 685 a parcela č. 2016/2 jsou zapsané na LV č. 395 pro obec a kat. úz. Horní Cerekev u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, v podílovém spoluvlastnictví Milana Doskočila a Antonie Doskočilové, výše každého podílu – ½. Předmětné pozemky v podílovém spoluvlastnictví povinného Milana Doskočila ve výši ½ budou draženy v tomto exekučním řízení dle dražební vyhlášky 049 Ex 00634/04-156 dne 23.11.2016 od 11.00 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz a pozemky v podílovém spoluvlastnictví Antonie Doskočilové ve výši ½ budou draženy dle dražební vyhlášky č.j. 049 Ex 00736/04-121 dne 23.11.2016 od 13.00 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.

 KDY: 23.11.2016 ve 9.00 hod.

KDE: www.exdrazby.cz

Nejnižší podání: 1.300.000,-Kč

Jistota: 80.000,-KčDražební vyhláška: viz příloha

 

Dražba rekr. obj. se zahradou v Lukách pod Medníkem ev.č. 528


ELEKTRONICKÁ DRAŽBA, čj. 049 EX 00665 / 07


Předmětem dražby jsou:

- Pozemek, parcela St. 233 o výměře 22m2, zastavěná plocha a nádvoří

Na pozemku stojí stavba: Luka pod Medníkem, č.e. 528, rod. rekr.

- Pozemek, parcela 99/14 o výměře 1533m², zahrada

- Stavba, část obce Luka pod Medníkem č.e. 528, rod.rekr. na parcele č. St. 233

 

se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitostí, zapsané pro obec Jílové u Prahy, katastrální území Luka pod Medníkem, na listu vlastnictví č. 73 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, u Katastrálního pracoviště Praha-západ, ve výlučném vlastnictví povinného Lubomíra Mikeše, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.

 

Jedná se o volně stojící jednopodlažní dřevěnou stavbu – maringotku na kamenné podezdívce, zastřešení je sklonité, není napojena na žádné inženýrské sítě.

Součásti a příslušenství: venkovní úpravy (plot, vrata, zemní sklep), trvalé porosty.
KDY: 26.10.2016 ve 13.00 hod.

KDE: www.exdrazby.cz

Nejnižší podání: 133.333,-Kč

Jistota: 30.000,-KčDražební vyhláška: viz příloha

 

 

Dražba RD ve Valech čp. 23 se zahradou


ELEKTRONICKÁ DRAŽBA, čj. 049 EX 00496 / 10-151


Předmětem dražby jsou:

- Pozemek, parcela St. 14 o výměře 529m2, zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba: Valy, č.p. 23, bydlení

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 14 

- Pozemek, parcela St. 148 o výměře 16m2, zastavěná plocha a nádvoří

Na pozemku stojí stavba: Valy, č.p. 26, bydlení, LV 71

- - Pozemek, parcela 49/2 o výměře 105m², zahrada

 

se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitostí, zapsané pro obec Valy, katastrální území Valy nad Labem, na listu vlastnictví č. 27 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, u Katastrálního pracoviště Pardubice, ve společném jmění manželů Petra a Lenky Šrámkových, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.  

 

Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený rodinný dům s půdním prostorem. Součásti a příslušenství: 2 kůlny, trvalé porosty, venkovní úpravy – vodovodní přípojka, kanalizační přípojka, elektro přípojka, plot, vrata, vrátka.KDY: 2.11.2016 ve 13.00 hod.

KDE: www.exdrazby.cz

Nejnižší podání: 473.333,-Kč

Jistota: 60.000,-KčDražební vyhláška: viz příloha

 

Dražba id 1/2 pozemků a zahrady pod RD čp. 400 v Horní Cerekvi


ELEKTRONICKÁ DRAŽBA, čj. 049 EX 00736/04 - 121


Předmětem dražby jsou:

Dražby nemovité

 

Na pozemku stojí stavba: Horní Cerekev, č.p. 400, rod.dům, LV 1068

- Pozemek, parcela St. 148 o výměře 16m2, zastavěná plocha a nádvoří

2. id. ½ pozemku parcelní číslo 685 označeného jako stavební parcela, zastavěná plocha a nádvoří,

3. id. ½ pozemku parcelní číslo 2016/2 označeného jako pozemková parcela, zahrada,

 

se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitostí, zapsané pro obec Horní Cerekev, katastrální území Horní Cerekev, na listu vlastnictví č. 395 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, u Katastrálního pracoviště Pelhřimov, v podílovém spoluvlastnictví povinné Antonie Doskočilové s výší podílu ½, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.

 

Pozemky parcela č. St. 636, parcela č. St. 685 a parcela č. 2016/2 jsou zapsané na LV č. 395 pro obec a kat. úz. Horní Cerekev u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, v podílovém spoluvlastnictví Milana Doskočila a Antonie Doskočilové, výše každého podílu – ½. Předmětné pozemky v podílovém spoluvlastnictví Milana Doskočila ve výši ½ budou draženy dle dražební vyhlášky č.j. 049 Ex 00634/04-156 dne 23.11.2016 od 11.00 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.

 

Stavba č.p. 400 postavená na pozemku parcela č. St. 636, LV č. 1068, bude dražena dle dražební vyhlášky č.j. 049 Ex 00634/04-155 dne 23.11.2016 od 9.00 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz. Stavba je zapsána jako rodinný dům, ve skutečnosti je provozována jako ubytovna a takové má i dispoziční provedení. Na pozemku parcela č. St. 685 je postavena stavba, která není zapsána v KN. Povolena byla jako víceúčelový hospodářský objekt. Ve skutečnosti se jedná o stavbu, která dle vlastníka slouží v přízemí jako pohostinská místnost se sociálním zázemím pro ubytovnu a v patře je venkovním schodištěm přístupný byt 2+1.KDY: 23.11.2016 ve 13.00 hod.


KDE: www.exdrazby.cz

Nejnižší podání: 83.333,-Kč

Jistota: 15.000,-KčDražební vyhláška: viz příloha

 

Sídlo úřadu:

Pražská 1156
393 01 Pelhřimov

Úřední hodiny:

Po-Čt: 8.30 hod. - 15.00 hod.
Pá: 8.30 hod – 14.00 hod.

21. 10. Brigita

Zítra: Sabina

Návštěvnost stránek

065008
Exekutorský úřad Pelhřimov