Dražby nemovité

Dražba RD čp. 400 bez pozemků v Horní Cerekvi
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA, čj. 049 EX 00634/04 - 155

Předmětem dražby jsou:- budova č.p. 400 nacházející se na pozemku parcelní číslo 636 označeném jako stavební parcela, LV 395, rod. dům,

se všemi součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitostí, zapsané pro obec Horní Cerekev, katastrální území Horní Cerekev, na listu vlastnictví č. 1068 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, u Katastrálního pracoviště Pelhřimov, ve společném jmění manželů Milana a Antonie Doskočilových, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.Stavba č.p. 400 postavená na pozemku parcela č. St. 636 je na LV č. 1068 zapsána jako rodinný dům, ve skutečnosti je provozována jako ubytovna a takové má i dispoziční provedení. Na pozemku parcela č. St. 685 je postavena stavba, která není zapsána v KN. Povolena byla jako víceúčelový hospodářský objekt. Ve skutečnosti se jedná o stavbu, která dle vlastníka slouží v přízemí jako pohostinská místnost se sociálním zázemím pro ubytovnu a v patře je venkovním schodištěm přístupný byt 2+1.Pozemky parcela č. St. 636, parcela č. St. 685 a parcela č. 2016/2 jsou zapsané na LV č. 395 pro obec a kat. úz. Horní Cerekev u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, v podílovém spoluvlastnictví Milana Doskočila a Antonie Doskočilové, výše každého podílu – ½. Předmětné pozemky v podílovém spoluvlastnictví povinného Milana Doskočila ve výši ½ budou draženy v tomto exekučním řízení dle dražební vyhlášky 049 Ex 00634/04-156 dne 23.11.2016 od 11.00 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz a pozemky v podílovém spoluvlastnictví Antonie Doskočilové ve výši ½ budou draženy dle dražební vyhlášky č.j. 049 Ex 00736/04-121 dne 23.11.2016 od 13.00 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.

 KDY: 23.11.2016 ve 9.00 hod.

KDE: www.exdrazby.cz

Nejnižší podání: 1.300.000,-Kč

Jistota: 80.000,-KčDražební vyhláška: viz příloha

 

Sídlo úřadu:

Pražská 1156
393 01 Pelhřimov

Úřední hodiny:

Po-Čt: 8.30 hod. - 15.00 hod.
Pá: 8.30 hod – 14.00 hod.

5. 12. Jitka

Zítra: Mikuláš

Návštěvnost stránek

066368
Exekutorský úřad Pelhřimov