Dražby nemovité

Název: Dražba zeměď. pozemků v kú Věžnice

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA, čj. 049 EX 00324 / 11 – 114

Předmětem dražby jsou:1. pozemek parcelní číslo 2629 označený jako pozemková parcela, trvalý travní porost,

2. pozemek parcelní číslo 2630 označený jako pozemková parcela, trvalý travní porost,

3. pozemek parcelní číslo 2631 označený jako pozemková parcela, orná půda,

se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, zapsané pro obec Věžnice, katastrální území Věžnice, na listu vlastnictví č. 95 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, u Katastrálního pracoviště Jihlava, ve výlučném vlastnictví povinné Xenie Nevosadové.


KDY: 24.5.2017 ve 13.00 hod.

KDE: www.exdrazby.cz

Nejnižší podání: 133.334,-Kč

Jistota: 20.000,-Kč

Dražební vyhláška: viz příloha

POZN.: dražební vyhlášku mění a doplňují:

a/ usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12.12.2016 – viz příloha,

b/ usnesení Exekutorského úřadu Pelhřimov ze dne 11.4.2017 o stanovení nového termínu dražby– viz příloha.

 

 

Název: Dražba RD čp. 38 se zahradou a pozemky v Nadějově

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA, čj. 049 EX 00324 / 11 - 113

Předmětem dražby jsou:1. pozemek parcelní číslo 5 označený jako stavební parcela, zastavěná plocha a nádvoří,

Součástí je stavba: Nadějov, č.p. 38, bydlení,

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 5

2. pozemek parcelní číslo 24/1 označený jako pozemková parcela, zahrada,

3. pozemek parcelní číslo 178/1 označený jako pozemková parcela, orná půda,

4. pozemek parcelní číslo 178/2 označený jako pozemková parcela, orná půda,

5. pozemek parcelní číslo 321/1 označený jako pozemková parcela, orná půda,

6. pozemek parcelní číslo 322/1 označený jako pozemková parcela, orná půda,

7. pozemek parcelní číslo 323/1 označený jako pozemková parcela, orná půda,se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitostí, zapsané pro obec Nadějov, katastrální území Nadějov, na listu vlastnictví č. 105 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, u Katastrálního pracoviště Jihlava, ve výlučném vlastnictví povinné Xenie Nevosadové, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.Jedná se o bývalou menší zemědělskou usedlost nacházející se v centru zastavěné části obce Nadějov u návesní nádrže. Se stavbami a pozemkem p.č. st. 5 tvoří jednotný funkční celek i pozemek p. č. 24/1 užívaný jako zahrada. Je provedeno napojení na veřejný i společný vodovod, elektřinu i plynovod, splaškové vody jsou svedeny přes septik do vodoteče. Příslušenství hlavní obytné části tvoří kromě výše uvedených pozemků a přípojek inženýrských sítí i hospodářská část na p. č. st. 5 navazující kolmo na obytnou část a venkovní úpravy včetně trvalých porostů. Na nemovitostech vázne věcné břemeno pro oprávněného Františka Nevosada spočívající v právu výhradního užívání (k rekreačním účelům) pokoje situovaného vlevo od vchodu a právu spoluužívání kuchyně a veškerých ostatních společ. zařízení a prostor v domě, na dvoře a pozemcích s právem volného pohybu a přijímání návštěv


KDY: 24.5.2017 v 10.00 hod.KDE: www.exdrazby.czNejnižší podání: 300.000,-KčJistota: 50.000,-KčDražební vyhláška: viz příloha

POZN.: dražební vyhlášku mění a doplňují:

a/ usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12.12.2016 – viz příloha,

b/ usnesení Exekutorského úřadu Pelhřimov ze dne 11.4.2017 o stanovení nového termínu dražby– viz příloha.

 

 

 

Dražba družstevního podílu spojeného s bytem 1+3 v Kamenici n/Lipou

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA, čj. 049 EX 00343 / 15 - 044

 

 

UPOZORNĚNÍ

Dle stanov Stavebního bytového družstva Kamenice nad Lipou může být členem družstva zletilá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky. Jako dražitelé se proto dražby mohou účastnit jen osoby, splňující podmínky členství v družstvu.

Předmětem dražby je:- družstevní podíl ve „Stavebním bytovém družstvu Kamenice nad Lipou“ IČ 13525654, se sídlem Jírova 649, Kamenice nad Lipou, PSČ 394 70, s nímž je spojeno právo nájmu k družstevnímu bytu č. 7 o velikosti 1+3, na adrese Za Kulturním domem 635, 394 70 Kamenice nad Lipou, včetně všech součástí a příslušenství bytu.

KDY: 17.5.2017 ve 13.00 hod.KDE: www.exdrazby.czNejnižší podání: 473.333,-KčJistota: 80.000,-KčDražební vyhláška: viz příloha.
Dražba družstevního podílu spojeného s bytem 0+3 v Kamenici n/Lipou

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA, čj. 049 EX 00946 / 13 - 055

 

 

UPOZORNĚNÍ

Dle stanov Stavebního bytového družstva Kamenice nad Lipou může být členem družstva zletilá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky. Jako dražitelé se proto dražby mohou účastnit jen osoby, splňující podmínky členství v družstvu.

Předmětem dražby je:- družstevní podíl ve „Stavebním bytovém družstvu Kamenice nad Lipou“ IČ 13525654, se sídlem Jírova 649, Kamenice nad Lipou, PSČ 394 70, s nímž je spojeno právo nájmu k družstevnímu bytu č. 14 o velikosti 0+3, na adrese Jírova 648, 394 70 Kamenice nad Lipou, včetně všech součástí a příslušenství bytu.KDY: 10.5.2017 ve 13.00 hod.KDE: www.exdrazby.czNejnižší podání: 426.667,-KčJistota: 70.000,-KčDražební vyhláška: viz příloha.

Opakovaná dražba id. 1/4 RD čp. 72 se zahradou ve Staňkově


ELEKTRONICKÁ DRAŽBA, čj. 049 EX 00786 / 04 - 123Předmětem dražby jsou:

- id. ¼ pozemku, parcela St. 73/1 o výměře 449m2, zastavěná plocha a nádvoří,

Součástí je stavba: Staňkov, č.p. 72, rod. dům

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 73/1

- id. ¼ pozemku, parcela 428/5 o výměře 302m2, zahrada,

- id. ¼ pozemku, parcela 641/9 o výměře 1 m2, ostatní plocha,

- id. ¼ pozemku, parcela 641/13 o výměře 28 m2, ostatní plocha,se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitostí, zapsané pro obec Staňkov, katastrální území Staňkov, na listu vlastnictví č. 118 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, u Katastrálního pracoviště v Jindřichově Hradci, v podílovém spoluvlastnictví povinné Věry Ševčíkové s výší podílu 1/4, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.Objekt rodinného domu je postaven převážně ze smíšeného zdiva se zastřešením klasickým krovem s taškovou krytinou s půdním prostorem určeným pouze jako skladový prostor. Bytové prostory s dispozicí 2 pokoje, kuchyň, chodba a malá veranda se sprchou a WC. Bytové prostory mají lokální vytápění, zdrojem vody je vlastní studna, objekt s rozvodem elektro. Hlavní stavbu rodinného domu doplňuje vedlejší stavba malé stáje navazující na obytnou část, se kterou tvoří jeden celek a samostatně stojící stavba skladové kolny. Zjištěné venkovní úpravy – přípojka vody ze studny k obytné části, žumpa s kanalizační přípojkou napojující obytnou část, oplocení oceňovaných pozemků se vstupními vrátky a vraty.KDY: 3.5.2017 ve 13.00 hod.KDE: www.exdrazby.czNejnižší podání: 56.250,-KčJistota: 15.000,-KčDražební vyhláška: viz příloha.

Opakovaná dražba RD čp. 400 v Horní Cerekvi

DRAŽBA JE ODROČENA!
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA, čj. 049 EX 00634/04Předmětem dražby je:- budova č.p. 400 nacházející se na pozemku parcelní číslo 636 označeném jako stavební parcela, LV 42, rod. dům,se všemi součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitostí, zapsané pro obec Horní Cerekev, katastrální území Horní Cerekev, na listu vlastnictví č. 1068 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, u Katastrálního pracoviště Pelhřimov, ve společném jmění manželů Milana a Antonie Doskočilových, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.Stavba č.p. 400 postavená na pozemku parcela č. St. 636 je na LV č. 1068 zapsána jako rodinný dům, ve skutečnosti je provozována jako ubytovna a takové má i dispoziční provedení.

KDY: 26.4.2017 ve 13.00 hod. DRAŽBA JE ODROČENA!KDE: www.exdrazby.czNejnižší podání: 975.000,-KčJistota: 80.000,-KčDražební vyhláška: viz příloha.

 

Sídlo úřadu:

Pražská 1948

393 01 Pelhřimov

 

Úřední hodiny:

Po-Čt: 8.30 hod. - 15.00 hod.
Pá: 8.30 hod – 14.00 hod.

26. 4. Oto

Zítra: Jaroslav

Návštěvnost stránek

071225
Exekutorský úřad Pelhřimov