Dražby nemovité

Název: Dražba id. 1/3 RD č.p. 32 se zahradou v kú Chrastová Lhota

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA, čj. 049 EX 01108/08 - 153


Předmětem dražby jsou:- id. 1/3 pozemku, parcela St. 36/1 o výměře 218m2, zastavěná plocha a nádvoří

  Součástí je stavba: Chrastová Lhota, č.p. 32, rod. dům

  Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 36/1

- id. 1/3 pozemku, parcela 19/1 o výměře 870m², zahrada


se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitostí, zapsané pro obec Brněnec, katastrální území Chrastová Lhota, na listu vlastnictví č. 19 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, u Katastrálního pracoviště Svitavy, v podílovém spoluvlastnictví povinného Ing. Ladislava Přichystala s výší podílu 1/3, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.


KDY: 21.6.2017 ve 13.00 hod.

KDE: www.exdrazby.cz

Nejnižší podání: 50.000,-Kč

Jistota: 10.000,-Kč

Dražební vyhláška: viz. příloha

 

 

 

 

 

Název: Dražba družstevního podílu spojeného s bytem 1+1 v Humpolci

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA, čj. 049 EX 00394/15 - 116

 Předmětem dražby je:  

 

družstevní podíl ve Stavebním bytovém družstvu Pelhřimov, IČ 00222721, se sídlem K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov, s nímž je spojeno právo nájmu k družstevnímu bytu č. 3 o velikosti 1+1, na adrese Lužická čp. 1333, 396 01 Humpolec, včetně všech součástí a příslušenství bytu.

 

KDY: 14.6.2017 ve 13.00 hod.

KDE: www.exdrazby.cz

 Nejnižší podání: 433.333,-Kč

 Jistota: 70.000,-Kč

 Dražební vyhláška: viz příloha

 Dokument: Měsíční předpis nájemného.pdf

 

  

 

Sídlo úřadu:

Pražská 1948

393 01 Pelhřimov

 

Úřední hodiny:

Po-Čt: 8.30 hod. - 15.00 hod.
Pá: 8.30 hod – 14.00 hod.

30. 5. Ferdinand

Zítra: Kamil

Návštěvnost stránek

072548
Exekutorský úřad Pelhřimov