Dražby nemovité

 

Dražba RD čp. 370 se zahradou v HevlíněELEKTRONICKÁ DRAŽBA, čj. 049 EX 00339 ú 15 - 084


Předmětem dražby jsou:

- pozemek, parcela č. 756 o výměře 554 m², zastavěná plocha a nádvoří;

Součástí je stavba: Hevlín, č.p. 370, rod.dům;

Stavba stojí na pozemku p.č.: 756;

- pozemek, parcela č. 757 o výměře 309 m², zahrada;se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitých věcí, zapsané pro obec Hevlín, katastrální území Hevlín, na listu vlastnictví č. 459 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, u Katastrálního pracoviště Znojmo, nemovité věci ve výlučném vlastnictví povinného, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.Jedná se o řadový koncový dům. Z ulice je vchod do zvýšeného 1. NP a vjezd do garáže vedle domu. Ve dvoře je podél domu terasa, na dvůr navazuje zahrada. Dům je zděný, zastřešený sedlovou střechou. Vytápění je pravděpodobně ústřední s kotlem na zemní plyn. Dům je připojen na elektřinu, zemní plyn a veřejný vodovod. Pravděpodobně je dům napojen na veřejnou kanalizaci.

Součásti a příslušenství: garáž, venkovní úpravy.


KDY: 5.10.2016 ve 13.00 hod.

KDE: www.exdrazby.cz

Nejnižší podání: 2.333.333,-Kč

Jistota: 150.000,-KčDražební vyhláška: viz příloha

 

 

Dražba komerč. obj. č.p. 359 včetně zahrad a rybníku v Počátkách


ELEKTRONICKÁ DRAŽBA, čj. 049 EX 00175 / 11 - 025


Předmětem dražby jsou:

- pozemek, parcela St. 435 o výměře 579m2, zastavěná plocha a nádvoří,

 součástí je stavba: Počátky, č.p. 359, obč.vyb.,

 stavba stojí na pozemku p.č.: St. 435,

- pozemek, parcela St. 606 o výměře 207m2, zastavěná plocha a nádvoří,

- pozemek, parcela St. 607 o výměře 95m2, zastavěná plocha a nádvoří,

- pozemek, parcela St. 611 o výměře 95m2, zastavěná plocha a nádvoří,

- pozemek, parcela St. 612 o výměře 95m2, zastavěná plocha a nádvoří,

- pozemek, parcela St. 613 o výměře 95m2, zastavěná plocha a nádvoří,

- pozemek, parcela St. 643/1 o výměře 74m2, zastavěná plocha a nádvoří,

 součástí je stavba: bez čp/če, obč.vyb.,

 stavba stojí na pozemku p.č.: St. 643/1,

- pozemek, parcela 1980/3 o výměře 580 m2, ostatní plocha,

- pozemek, parcela 1981/4 o výměře 613m2, ostatní plocha,

- pozemek, parcela 1991/1 o výměře 37425m2, trvalý travní porost,

- pozemek, parcela 1996 o výměře 738m2, ostatní plocha,

- pozemek, parcela 1998 o výměře 115m2, ostatní plocha,

- pozemek, parcela 2016/1 o výměře 20199m2, vodní plocha,

- pozemek, parcela 2019/1 o výměře 3401m2, ostatní plocha,

- pozemek, parcela 2020/1 o výměře 7434m2, ostatní plocha,

- pozemek, parcela 2020/2 o výměře 5668m2, ostatní plocha,

- pozemek, parcela 2020/3 o výměře 1815m2, ostatní plocha,

- pozemek, parcela 2020/4 o výměře 2609m2, ovocný sad,

- pozemek, parcela 2031 o výměře 1999m2, trvalý travní porost,

- pozemek, parcela 2033 o výměře 3022m2, ovocný sad,

- pozemek, parcela 4479/39 o výměře 354m2, ostatní plocha,

 

se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitostí, zapsané pro obec Počátky, katastrální území Počátky, na listu vlastnictví č. 1561 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, u Katastrálního pracoviště Pelhřimov. Nemovitosti ve výlučném vlastnictví povinného Park Fontana s.r.o., nacionále dle záhlaví tohoto usnesení. 

 

Jedná se o areál autokempu „Park Fontána Volmanec", jehož součástí je i Hladový rybník. Přístup do areálu je přímo ze státní silnice Pelhřimov-Polesí po vlastní zpevněné komunikaci. Z veřejných inženýrských sítí je možnost napojení pouze na elektřinu, vodou je areál zásobován ze 2 vlastních studní, splaškové vody jsou svedeny do vlastní ČOV, proveden je rovněž podzemní rozvod propan-butanu z nadzemní tlakové nádrže. Areál je oplocen a skládá se z hlavní budovy č.p. 359, která je součástí pozemku p. č. st. 435, dále objektu užívaného jako byt správce na p. č. st. 643/1, dále 4 novějších chat, objektu soc. zařízení u bazénu, objektu soc. zařízení u hřiště, 3 čtyřkoupelen, recepce a objektu ČOV. Příslušenstvím jsou venkovní bazény, rozvody inž. sítí, venkovní úpravy a trvalé porosty na oceňovaných pozemcích. Komunikační plochy v areálu jsou částečně zpevněné (převážně štěrkové), k jednotlivým místům pro karavany jsou vyvedeny přípojky elektřiny a vody, TUV je připravována pomocí PB boilerů.KDY: 12.10.2016 ve 13.00 hod.

KDE: www.exdrazby.cz

Nejnižší podání: 7.663.333,-Kč

Jistota: 250.000,-KčDražební vyhláška: viz příloha

 

 

Dražba rekr. obj. se zahradou v Lukách pod Medníkem ev.č. 528


ELEKTRONICKÁ DRAŽBA, čj. 049 EX 00665 / 07


Předmětem dražby jsou:

- Pozemek, parcela St. 233 o výměře 22m2, zastavěná plocha a nádvoří

  Na pozemku stojí stavba: Luka pod Medníkem, č.e. 528, rod. rekr.

- Pozemek, parcela 99/14 o výměře 1533m², zahrada

- Stavba, část obce Luka pod Medníkem č.e. 528, rod.rekr. na parcele č. St. 233

 

se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitostí, zapsané pro obec Jílové u Prahy, katastrální území Luka pod Medníkem, na listu vlastnictví č. 73 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, u Katastrálního pracoviště Praha-západ, ve výlučném vlastnictví povinného Lubomíra Mikeše, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.  

 

Jedná se o volně stojící jednopodlažní dřevěnou stavbu – maringotku na kamenné podezdívce, zastřešení je sklonité, není napojena na žádné inženýrské sítě.

Součásti a příslušenství: venkovní úpravy (plot, vrata, zemní sklep), trvalé porosty.
KDY: 26.10.2016 ve 13.00 hod.

KDE: www.exdrazby.cz

Nejnižší podání: 133.333,-Kč

Jistota: 30.000,-KčDražební vyhláška: viz příloha

 

 

Dražba RD ve Valech čp. 23 se zahradou


ELEKTRONICKÁ DRAŽBA, čj. 049 EX 00496 / 10-151


Předmětem dražby jsou:

- Pozemek, parcela St. 14 o výměře 529m2, zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba: Valy, č.p. 23, bydlení

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 14 

- Pozemek, parcela St. 148 o výměře 16m2, zastavěná plocha a nádvoří

Na pozemku stojí stavba: Valy, č.p. 26, bydlení, LV 71

- - Pozemek, parcela 49/2 o výměře 105m², zahrada

 

se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitostí, zapsané pro obec Valy, katastrální území Valy nad Labem, na listu vlastnictví č. 27 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, u Katastrálního pracoviště Pardubice, ve společném jmění manželů Petra a Lenky Šrámkových, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.  

 

Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený rodinný dům s půdním prostorem. Součásti a příslušenství: 2 kůlny, trvalé porosty, venkovní úpravy – vodovodní přípojka, kanalizační přípojka, elektro přípojka, plot, vrata, vrátka.KDY: 2.11.2016 ve 13.00 hod.

KDE: www.exdrazby.cz

Nejnižší podání: 473.333,-Kč

Jistota: 60.000,-KčDražební vyhláška: viz příloha

 

   

 

Sídlo úřadu:

Pražská 1156
393 01 Pelhřimov

Úřední hodiny:

Po-Čt: 8.30 hod. - 15.00 hod.
Pá: 8.30 hod – 14.00 hod.

26. 9. Andrea

Zítra: Jonáš

Návštěvnost stránek

064195
Exekutorský úřad Pelhřimov