Dražby nemovité

Opakovaná dražba id. 1/4 RD čp. 60 se zahradou ve Štenovicích

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA, čj. 049 EX 00032 / 15 - 111

 

Předmětem dražby jsou:  

- id. ¼ pozemku, parcela č. 133 o výměře 192 m², zastavěná plocha a nádvoří;

Součástí je stavba: Štěnovice, č.p. 60, rod.dům;

Stavba stojí na pozemku p.č.: 133;

- id. ¼ pozemku, parcela č. 134 o výměře 144 m², zahrada;

se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitých věcí, zapsané pro obec Štěnovice, katastrální území Štěnovice, na listu vlastnictví č. 155 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, u Katastrálního pracoviště Plzeň-jih. Nemovité věci náleží do podílového spoluvlastnictví povinného Václava Fajfrlíka, výše podílu – ¼, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.

Jedná se o zděný, atypický rodinný dům, který má dvě podlaží – jedno obytné NP (1. NP) je bez upraveného podkroví, střecha na dřevěném klasickém vaznicovém krovu, s kompletními klempířskými prvky, krytina keramické tašky. Dům je v celé ploše 1. PP podsklepený, z kamenného zdiva a kamenných kleneb, užívaný jako skladové prostory. Dům je napojený na kabelový veřejný silnoproudý elektrorozvod, na řad pitné vody, obecní splaškovou kanalizaci a NTL přípojku zemního plynu.

Součásti a příslušenství: vedlejší stavba zahradního altánu, kopaná studna, venkovní úpravy (zpevněné betonové plochy, oplocení pozemku – drátěné pletivo do ocelových sloupků s betonovou a kamennou podezdívkou, plotovými vrátky a plotovými vraty, venkovní vstupní kamenné schodiště, zděný pilířek HUP v postranním oplocení zprava, 2x sušáky prádla tvaru T, plotová kamenná zeď, kamenné opěrné zdi v zahradě, betonové vyrovnávací schodiště s postranními zídkami a kovovým zábradlím, venkovní kovové žebříkové schodiště se zábradlím do vstupního střešního sedlového vikýře se svlakovými dřevěnými vraty, betonový okapový podélný žlab), zděné WC, přípojky sítí – elektro, voda, kanalizace, zemní plyn.

KDY: 1.3.2017 ve 13.00 hod.
KDE: www.exdrazby.cz

Nejnižší podání: 123.250,-Kč

Jistota: 30.000,-Kč

Dražební vyhláška: viz příloha.

Dražba 049 1/2 zemědělského pozemku v kú Charvátská Nová Ves

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA, čj. 049 EX 00605 / 08 - 071

 

Předmětem dražby je:

 

- id. ½ pozemku, parcela 571/3 o výměře 1205m², orná půda

 

se všemi součástmi a příslušenstvím, zapsaný pro obec Břeclav, katastrální území Charvátská Nová Ves, na listu vlastnictví č. 1663 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, u Katastrálního pracoviště Břeclav, v podílovém spoluvlastnictví povinného Libora Galby, výše podílu – 1/2.

 

KDY: 22.2.2017 ve 13.00 hod. 

KDE: www.exdrazby.cz

Nejnižší podání: 72.000,-Kč

Jistota: 10.000,-Kč

Dražební vyhláška: viz příloha.

Dražba RD čp. 400 bez pozemků v Horní Cerekvi
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA, čj. 049 EX 00634/04 - 155

Předmětem dražby jsou:- budova č.p. 400 nacházející se na pozemku parcelní číslo 636 označeném jako stavební parcela, LV 395, rod. dům,

se všemi součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitostí, zapsané pro obec Horní Cerekev, katastrální území Horní Cerekev, na listu vlastnictví č. 1068 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, u Katastrálního pracoviště Pelhřimov, ve společném jmění manželů Milana a Antonie Doskočilových, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.Stavba č.p. 400 postavená na pozemku parcela č. St. 636 je na LV č. 1068 zapsána jako rodinný dům, ve skutečnosti je provozována jako ubytovna a takové má i dispoziční provedení. Na pozemku parcela č. St. 685 je postavena stavba, která není zapsána v KN. Povolena byla jako víceúčelový hospodářský objekt. Ve skutečnosti se jedná o stavbu, která dle vlastníka slouží v přízemí jako pohostinská místnost se sociálním zázemím pro ubytovnu a v patře je venkovním schodištěm přístupný byt 2+1.Pozemky parcela č. St. 636, parcela č. St. 685 a parcela č. 2016/2 jsou zapsané na LV č. 395 pro obec a kat. úz. Horní Cerekev u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, v podílovém spoluvlastnictví Milana Doskočila a Antonie Doskočilové, výše každého podílu – ½. Předmětné pozemky v podílovém spoluvlastnictví povinného Milana Doskočila ve výši ½ budou draženy v tomto exekučním řízení dle dražební vyhlášky 049 Ex 00634/04-156 dne 23.11.2016 od 11.00 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz a pozemky v podílovém spoluvlastnictví Antonie Doskočilové ve výši ½ budou draženy dle dražební vyhlášky č.j. 049 Ex 00736/04-121 dne 23.11.2016 od 13.00 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.

 KDY: 23.11.2016 ve 9.00 hod.

KDE: www.exdrazby.cz

Nejnižší podání: 1.300.000,-Kč

Jistota: 80.000,-KčDražební vyhláška: viz příloha

 

Sídlo úřadu:

Pražská 1156
393 01 Pelhřimov

Úřední hodiny:

Po-Čt: 8.30 hod. - 15.00 hod.
Pá: 8.30 hod – 14.00 hod.

17. 1. Drahoslav

Zítra: Vladislav

Návštěvnost stránek

067718
Exekutorský úřad Pelhřimov