Dražby nemovité

 

Opakovaná dražba id. 1/2 zeměď. usedlosti v Lahuti čp. 5 se zahradou a lesem

 

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA, čj. 049 EX 00736 / 05 - 295

Předmětem dražby jsou:  

 

A)

 

  1. id. ½ pozemku parcelní číslo 43 označeného jako stavební parcela, zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Lahuť, č.p. 5, bydlení,

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 43,

  1. id. ½ pozemku parcelní číslo 1030 označeného jako pozemková parcela, ostatní plocha,
  2. id. ½ pozemku parcelní číslo 1058/4 označeného jako pozemková parcela, zahrada,

 

se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitostí zapsaných pro obec Mokrý Lom, katastrální území Mokrý Lom na listu vlastnictví č. 406 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, u Katastrálního pracoviště v Českých Budějovicích, v podílovém spoluvlastnictví povinného Jaroslava Kintzla – výše podílu ½, nacionále dle tohoto usnesení.

 

Jedná se o bývalou zemědělskou usedlost situovanou v samostatné části Lahuť, obce Mokrý Lom. Původní objekt – obytná část byla pořízena v r. 1913 a další navazující zemědělské objekty byly pořízeny pravděpodobně celkovou obnovou v r. 1937. Přístup k nemovitosti je od místní zpevněné komunikace po vlastní nezpevněné polní cestě. Nemovitost je připojena na veřejné sítě elektřiny a vodovodu a tvoří uzavřený komplex s vnitřním dvorem. Obytnou část tvoří zděná jednopodlažní stavba se sedlovou střechou s krytinou z hladkých pálených tašek bez podkroví a sklepů, je zde bytová jednotka 1+2 s příslušenstvím. V roce 2002 byly zahájeny stavební úpravy hospodářské části usedlosti č. p. 5 a to: 1. NP - provedení technického a sportovního zázemí, v podkroví – vestavba dvou bytových jednotek, a

 

B)

 

  1. id. ½ pozemku parcelní číslo 1446/7 označeného jako pozemková parcela, lesní pozemek,

 

zapsaného pro obec Římov, katastrální území Branišovice u Římova na listu vlastnictví č. 961 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, u Katastrálního pracoviště v Českých Budějovicích, v podílovém spoluvlastnictví povinného Jaroslava Kintzla – výše podílu ½, nacionále dle tohoto usnesení.


 

KDY: 5.4.2017 ve 13.00 hod.

KDE: www.exdrazby.czNejnižší podání: 825.000,-KčJistota: 100.000,-KčDražební vyhláška: viz příloha.

 

 

Opakovaná dražba RD čp. 370 se zahradou v Hevlíně

 

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA, čj. 049 EX 00339 / 15 – 147

Předmětem dražby jsou:  

 

  • pozemek, parcela č. 756 o výměře 554 m², zastavěná plocha a nádvoří;

        Součástí je stavba: Hevlín, č.p. 370, rod.dům;

        Stavba stojí na pozemku p.č.: 756;

  • pozemek, parcela č. 757 o výměře 309 m², zahrada;

 

se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitých věcí, zapsané pro obec Hevlín, katastrální území Hevlín, na listu vlastnictví č. 459 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, u Katastrálního pracoviště Znojmo, nemovité věci ve výlučném vlastnictví povinného, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení. 

 

Jedná se o řadový koncový dům. Z ulice je vchod do zvýšeného 1. NP a vjezd do garáže vedle domu. Ve dvoře je podél domu terasa, na dvůr navazuje zahrada. Dům je zděný, zastřešený sedlovou střechou. Vytápění je pravděpodobně ústřední s kotlem na zemní plyn. Dům je připojen na elektřinu, zemní plyn a veřejný vodovod. Pravděpodobně je dům napojen na veřejnou kanalizaci.

Součásti a příslušenství: garáž, venkovní úpravy.

 

KDY: 29.3.2017 ve 13.00 hod.

KDE: www.exdrazby.czNejnižší podání: 1.750.000,-KčJistota: 150.000,-KčDražební vyhláška: viz příloha.

Opakovaná dražba id. 1/14 garáže se zahradou v BlanskuELEKTRONICKÁ DRAŽBA, čj. 049 EX 01093 / 08 - 072Předmětem dražby jsou:- id. 1/14 pozemku, parcela St. 3957 o výměře 35m2, zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 3957

- id. 1/14 pozemku, parcela 480/2 o výměře 682m², zahradase všemi jejich součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitostí, zapsané pro obec Blansko, katastrální území Blansko, na listu vlastnictví č. 639 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, u Katastrálního pracoviště Blansko, v podílovém spoluvlastnictví povinné Leony Kroutilové, výše podílu – 1/14, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.Jedná se o st. par. č. 3957 zastavěnou garáží a zahradu p.č. 480/2 ve funkčním celku. Garáž – přízemní zděná stavba samostatně stojící garáže se skladem. Zdivo tl. 30 cm na betonových základových pasech, střecha v mírném spádu, stropní konstrukce z dřevěné kulatiny a s prkenným záklopem, krytina lepenková, podlaha betonová, okno dřevěné dvojité a vrata deštěná, dvoukřídlová. Bez vybavení a instalací.

KDY: 22.3.2017 ve 13.00 hod.KDE: www.exdrazby.czNejnižší podání: 12.857,-KčJistota: 3.000,-KčDražební vyhláška: viz příloha.

Dražba RD čp. 33 se zahradou v krátké Vsi, vč. les. a zeměď. pozemků

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA, čj. 049 EX 00118 / 15 - 114

 

Předmětem dražby jsou:  

 

- Pozemek, parcela St. 30 o výměře 956m2, zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba: Krátká Ves, č.p. 33, bydlení

 Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 30

- Pozemek, parcela 3/1 o výměře 824m2, zahrada

- Pozemek, parcela 3/2 o výměře 297m2, zahrada

- Pozemek, parcela 133/1 o výměře 19454m2, lesní pozemek

- Pozemek, parcela 155 o výměře 8082m2, lesní pozemek

- Pozemek, parcela 315/4 o výměře 3389m2, orná půda

- Pozemek, parcela 786/4 o výměře 11m2, ostatní plocha

 

se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitých věcí, zapsané pro obec Krátká Ves, katastrální území Krátká Ves, na listu vlastnictví č. 28 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, u Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod. Nemovité věci ve výlučném vlastnictví povinného Čeňka Paušímy, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení. 

 

Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený rodinný domek s půdním prostorem bez podkroví. V domě je 1 bytová jednotka.

 

Součásti a příslušenství: chlév, stodola, venkovní úpravy – vodovodní přípojka, kanalizační přípojka, elektro přípojka, plot, vrata, vrátka, trvalé porosty, lesní porosty.


 

KDY: 15.3.2017 ve 13.00 hod.

KDE: www.exdrazby.cz

Nejnižší podání: 1.020.000,-Kčč

Jistota: 60.000,-Kč

Dražební vyhláška: viz příloha.

Název: Dražba RD čp. 468 v PacověELEKTRONICKÁ DRAŽBA, čj. 049 EX 01120/08 – 093Předmětem dražby je:- Pozemek, parcela St. 597 o výměře 420m², zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba: Pacov, č.p. 468, rod. dům

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 597se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitostí, zapsané pro obec Pacov, katastrální území Pacov, na listu vlastnictví č. 553 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, u Katastrálního pracoviště Pelhřimov, ve výlučném vlastnictví povinné Zdeny Černé, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.Jedná se o nepodsklepený, jednopodlažní dvojdomek s půdním prostorem bez podkroví. V domě je 1 bytová jednotka.KDY: 8.3.2017 ve 13.00 hod.KDE: www.exdrazby.czNejnižší podání: 410.000,-KčJistota: 30.000,-KčDražební vyhláška: viz příloha.Název: Dražba komerč. obj. v Klášterci nad OhříELEKTRONICKÁ DRAŽBA, čj. 049 EX 00310 / 15 - 175Předmětem dražby je:- pozemek, parcela č. 1139 o výměře 1420 m², zastavěná plocha a nádvoří;

Součástí je stavba: bez čp/če, prům. obj;

Stavba stojí na pozemku p.č.: 1139;se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, u Katastrálního pracoviště Chomutov pro obec Klášterec nad Ohří, katastrální území Miřetice u Klášterce nad Ohří na listu vlastnictví č. 3569. Nemovité věci ve výlučném vlastnictví Miroslava Dolanského, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.Jedná se o provozní objekt sestávající z administrativní části a prodejny, na kterou navazují skladovací prostory. Nemovitá věc je vhodná svým dispozičním řešením pro lehkou výrobu či skladování s administrativním a sociálním zázemím. Objekt se nachází v areálu ZLK v ulici Nádražní ve východní části města. Nemovité věci jsou napojeny na inženýrské sítě vodovod, kanalizaci a elektro. Příslušenství tvoří pouze přípojky inženýrských sítí.KDY: 28.2.2017 ve 13.00 hod.KDE: www.exdrazby.czNejnižší podání: 3.000.000,-KčJistota: 100.000,-KčDražební vyhláška: viz příloha.

Opakovaná dražba id. 1/4 RD čp. 60 se zahradou ve Štenovicích

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA, čj. 049 EX 00032 / 15 - 111

 

Předmětem dražby jsou:  

- id. ¼ pozemku, parcela č. 133 o výměře 192 m², zastavěná plocha a nádvoří;

Součástí je stavba: Štěnovice, č.p. 60, rod.dům;

Stavba stojí na pozemku p.č.: 133;

- id. ¼ pozemku, parcela č. 134 o výměře 144 m², zahrada;

se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitých věcí, zapsané pro obec Štěnovice, katastrální území Štěnovice, na listu vlastnictví č. 155 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, u Katastrálního pracoviště Plzeň-jih. Nemovité věci náleží do podílového spoluvlastnictví povinného Václava Fajfrlíka, výše podílu – ¼, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.

Jedná se o zděný, atypický rodinný dům, který má dvě podlaží – jedno obytné NP (1. NP) je bez upraveného podkroví, střecha na dřevěném klasickém vaznicovém krovu, s kompletními klempířskými prvky, krytina keramické tašky. Dům je v celé ploše 1. PP podsklepený, z kamenného zdiva a kamenných kleneb, užívaný jako skladové prostory. Dům je napojený na kabelový veřejný silnoproudý elektrorozvod, na řad pitné vody, obecní splaškovou kanalizaci a NTL přípojku zemního plynu.

Součásti a příslušenství: vedlejší stavba zahradního altánu, kopaná studna, venkovní úpravy (zpevněné betonové plochy, oplocení pozemku – drátěné pletivo do ocelových sloupků s betonovou a kamennou podezdívkou, plotovými vrátky a plotovými vraty, venkovní vstupní kamenné schodiště, zděný pilířek HUP v postranním oplocení zprava, 2x sušáky prádla tvaru T, plotová kamenná zeď, kamenné opěrné zdi v zahradě, betonové vyrovnávací schodiště s postranními zídkami a kovovým zábradlím, venkovní kovové žebříkové schodiště se zábradlím do vstupního střešního sedlového vikýře se svlakovými dřevěnými vraty, betonový okapový podélný žlab), zděné WC, přípojky sítí – elektro, voda, kanalizace, zemní plyn.

KDY: 1.3.2017 ve 13.00 hod.
KDE: www.exdrazby.cz

Nejnižší podání: 123.250,-Kč

Jistota: 30.000,-Kč

Dražební vyhláška: viz příloha.

Dražba 049 1/2 zemědělského pozemku v kú Charvátská Nová Ves

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA, čj. 049 EX 00605 / 08 - 071

 

Předmětem dražby je:

 

- id. ½ pozemku, parcela 571/3 o výměře 1205m², orná půda

 

se všemi součástmi a příslušenstvím, zapsaný pro obec Břeclav, katastrální území Charvátská Nová Ves, na listu vlastnictví č. 1663 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, u Katastrálního pracoviště Břeclav, v podílovém spoluvlastnictví povinného Libora Galby, výše podílu – 1/2.

 

KDY: 22.2.2017 ve 13.00 hod. 

KDE: www.exdrazby.cz

Nejnižší podání: 72.000,-Kč

Jistota: 10.000,-Kč

Dražební vyhláška: viz příloha.

 

Sídlo úřadu:

Pražská 1156

393 01 Pelhřimov

Dočasně nás naleznete na adrese:

Pražská 1114

(budova autoškoly)

393 01 Pelhřimov

 

Úřední hodiny:

Po-Čt: 8.30 hod. - 15.00 hod.
Pá: 8.30 hod – 14.00 hod.

22. 2. Petr

Zítra: Svatopluk

Návštěvnost stránek

068897
Exekutorský úřad Pelhřimov