Dražby nemovité

Opakovaná dražba id. 1/4 RD čp. 72 se zahradou ve Staňkově


ELEKTRONICKÁ DRAŽBA, čj. 049 EX 00786 / 04 - 123Předmětem dražby jsou:

- id. ¼ pozemku, parcela St. 73/1 o výměře 449m2, zastavěná plocha a nádvoří,

Součástí je stavba: Staňkov, č.p. 72, rod. dům

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 73/1

- id. ¼ pozemku, parcela 428/5 o výměře 302m2, zahrada,

- id. ¼ pozemku, parcela 641/9 o výměře 1 m2, ostatní plocha,

- id. ¼ pozemku, parcela 641/13 o výměře 28 m2, ostatní plocha,se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitostí, zapsané pro obec Staňkov, katastrální území Staňkov, na listu vlastnictví č. 118 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, u Katastrálního pracoviště v Jindřichově Hradci, v podílovém spoluvlastnictví povinné Věry Ševčíkové s výší podílu 1/4, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.Objekt rodinného domu je postaven převážně ze smíšeného zdiva se zastřešením klasickým krovem s taškovou krytinou s půdním prostorem určeným pouze jako skladový prostor. Bytové prostory s dispozicí 2 pokoje, kuchyň, chodba a malá veranda se sprchou a WC. Bytové prostory mají lokální vytápění, zdrojem vody je vlastní studna, objekt s rozvodem elektro. Hlavní stavbu rodinného domu doplňuje vedlejší stavba malé stáje navazující na obytnou část, se kterou tvoří jeden celek a samostatně stojící stavba skladové kolny. Zjištěné venkovní úpravy – přípojka vody ze studny k obytné části, žumpa s kanalizační přípojkou napojující obytnou část, oplocení oceňovaných pozemků se vstupními vrátky a vraty.KDY: 3.5.2017 ve 13.00 hod.KDE: www.exdrazby.czNejnižší podání: 56.250,-KčJistota: 15.000,-KčDražební vyhláška: viz příloha.

Opakovaná dražba RD čp. 400 v Horní CerekviELEKTRONICKÁ DRAŽBA, čj. 049 EX 00634/04Předmětem dražby je:- budova č.p. 400 nacházející se na pozemku parcelní číslo 636 označeném jako stavební parcela, LV 42, rod. dům,se všemi součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitostí, zapsané pro obec Horní Cerekev, katastrální území Horní Cerekev, na listu vlastnictví č. 1068 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, u Katastrálního pracoviště Pelhřimov, ve společném jmění manželů Milana a Antonie Doskočilových, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.Stavba č.p. 400 postavená na pozemku parcela č. St. 636 je na LV č. 1068 zapsána jako rodinný dům, ve skutečnosti je provozována jako ubytovna a takové má i dispoziční provedení.

KDY: 26.4.2017 ve 13.00 hod.KDE: www.exdrazby.czNejnižší podání: 975.000,-KčJistota: 80.000,-KčDražební vyhláška: viz příloha.

Dražba RD čp. 88 se zahradou a pozemky v Hrádku

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA, čj. 049 EX 00527 / 07 - 182

 

Předmětem dražby jsou:

 

- Pozemek, parcela St. 7/2 o výměře 327m2, zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba: Hrádek, č.p. 88, bydlení

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 7/2

- Pozemek, parcela 764/11 o výměře 85m2, ostatní plocha

- Pozemek, parcela 780/33 o výměře 249m2, trvalý travní porost

- Pozemek, parcela 780/38 o výměře 2749m2, trvalý travní porost

- Pozemek, parcela 862/18 o výměře 5654m2, orná půda

- Pozemek, parcela 978/2 o výměře 296m2, zahrada

- Pozemek, parcela 1025/42 o výměře 2958m², orná půda

- Pozemek, parcela 1025/50 o výměře 162m2, ostatní plocha

- Pozemek, parcela 1262/9 o výměře 50m2, ostatní plocha

- Pozemek, parcela 1264/14 o výměře 54m2, ostatní plocha

- Pozemek, parcela 1303/86 o výměře 19m2, vodní plocha

se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitostí, zapsané pro obec Hrádek, katastrální území Hrádek u Sušice, na listu vlastnictví č. 250 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, u Katastrálního pracoviště Klatovy, ve výlučném vlastnictví povinného Ing. Vladimíra Krejči.

 

KDY: 19.4.2017 ve 13.00 hod.

KDE: www.exdrazby.cz

Nejnižší podání: 638.541,-Kč

Jistota: 70.000,-Kč

Dražební vyhláška: viz příloha.

Dražba pozemku v kú Hrádek u Sušice

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA, čj. 049 EX 00527 / 07 - 181

 

Předmětem dražby je:

 

- Pozemek parcelní číslo 890/35 označený jako pozemková parcela, trvalý travní porost

se všemi jeho součástmi a příslušenstvím, zapsaný pro obec Hrádek, katastrální území Hrádek u Sušice, na listu vlastnictví č. 250 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, u Katastrálního pracoviště Klatovy, ve výlučném vlastnictví povinného Ing. Vladimíra Krejči.

 


 

KDY: 19.4.2017 v 10.00 hod.

KDE: www.exdrazby.cz

Nejnižší podání: 16.341,-Kč

Jistota: 4.000,-Kč

Dražební vyhláška: viz příloha.

Dražba lesních pozemků v kú Častrov

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA, čj. 049 EX 00577 / 08 – 284

 

Předmětem dražby jsou:

 

- Pozemek, parcela 821 o výměře 899m², lesní pozemek

- Pozemek, parcela 822 o výměře 1762m2, lesní pozemek

- Pozemek, parcela 884/2 o výměře 12094m2, lesní pozemek

- Pozemek, parcela 891 o výměře 8087m2, lesní pozemek

- Pozemek, parcela 1254 o výměře 4596m2, lesní pozemek

- Pozemek, parcela 1297 o výměře 8416m2, lesní pozemek

- Pozemek, parcela 1323 o výměře 2985m2, lesní pozemek

- Pozemek, parcela 1326 o výměře 6357m2, lesní pozemek

- Pozemek, parcela 1749 o výměře 5737m2, lesní pozemek

- Pozemek, parcela 1766 o výměře 4568m2, lesní pozemek

- Pozemek, parcela 1767 o výměře 3687m2, lesní pozemek

- Pozemek, parcela 1780 o výměře 1798m2, lesní pozemek

 

se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, zapsané pro obec Častrov, katastrální území Častrov, na listu vlastnictví č. 308 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, u Katastrálního pracoviště v Pelhřimově

 

KDY: 12.4.2017 ve 13.00 hod.

KDE: www.exdrazby.cz

Nejnižší podání: 262.561,-Kč

Jistota: 40.000,-Kč

Dražební vyhláška: viz příloha.

 

Opakovaná dražba id. 1/2 zeměď. usedlosti v Lahuti čp. 5 se zahradou a lesem

 

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA, čj. 049 EX 00736 / 05 - 295

Předmětem dražby jsou:  

 

A)

 

  1. id. ½ pozemku parcelní číslo 43 označeného jako stavební parcela, zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Lahuť, č.p. 5, bydlení,

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 43,

  1. id. ½ pozemku parcelní číslo 1030 označeného jako pozemková parcela, ostatní plocha,
  2. id. ½ pozemku parcelní číslo 1058/4 označeného jako pozemková parcela, zahrada,

 

se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitostí zapsaných pro obec Mokrý Lom, katastrální území Mokrý Lom na listu vlastnictví č. 406 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, u Katastrálního pracoviště v Českých Budějovicích, v podílovém spoluvlastnictví povinného Jaroslava Kintzla – výše podílu ½, nacionále dle tohoto usnesení.

 

Jedná se o bývalou zemědělskou usedlost situovanou v samostatné části Lahuť, obce Mokrý Lom. Původní objekt – obytná část byla pořízena v r. 1913 a další navazující zemědělské objekty byly pořízeny pravděpodobně celkovou obnovou v r. 1937. Přístup k nemovitosti je od místní zpevněné komunikace po vlastní nezpevněné polní cestě. Nemovitost je připojena na veřejné sítě elektřiny a vodovodu a tvoří uzavřený komplex s vnitřním dvorem. Obytnou část tvoří zděná jednopodlažní stavba se sedlovou střechou s krytinou z hladkých pálených tašek bez podkroví a sklepů, je zde bytová jednotka 1+2 s příslušenstvím. V roce 2002 byly zahájeny stavební úpravy hospodářské části usedlosti č. p. 5 a to: 1. NP - provedení technického a sportovního zázemí, v podkroví – vestavba dvou bytových jednotek, a

 

B)

 

  1. id. ½ pozemku parcelní číslo 1446/7 označeného jako pozemková parcela, lesní pozemek,

 

zapsaného pro obec Římov, katastrální území Branišovice u Římova na listu vlastnictví č. 961 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, u Katastrálního pracoviště v Českých Budějovicích, v podílovém spoluvlastnictví povinného Jaroslava Kintzla – výše podílu ½, nacionále dle tohoto usnesení.


 

KDY: 5.4.2017 ve 13.00 hod.

KDE: www.exdrazby.czNejnižší podání: 825.000,-KčJistota: 100.000,-KčDražební vyhláška: viz příloha.

 

 

Opakovaná dražba RD čp. 370 se zahradou v Hevlíně

 

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA, čj. 049 EX 00339 / 15 – 147

Předmětem dražby jsou:  

 

  • pozemek, parcela č. 756 o výměře 554 m², zastavěná plocha a nádvoří;

        Součástí je stavba: Hevlín, č.p. 370, rod.dům;

        Stavba stojí na pozemku p.č.: 756;

  • pozemek, parcela č. 757 o výměře 309 m², zahrada;

 

se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitých věcí, zapsané pro obec Hevlín, katastrální území Hevlín, na listu vlastnictví č. 459 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, u Katastrálního pracoviště Znojmo, nemovité věci ve výlučném vlastnictví povinného, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení. 

 

Jedná se o řadový koncový dům. Z ulice je vchod do zvýšeného 1. NP a vjezd do garáže vedle domu. Ve dvoře je podél domu terasa, na dvůr navazuje zahrada. Dům je zděný, zastřešený sedlovou střechou. Vytápění je pravděpodobně ústřední s kotlem na zemní plyn. Dům je připojen na elektřinu, zemní plyn a veřejný vodovod. Pravděpodobně je dům napojen na veřejnou kanalizaci.

Součásti a příslušenství: garáž, venkovní úpravy.

 

KDY: 29.3.2017 ve 13.00 hod.

KDE: www.exdrazby.czNejnižší podání: 1.750.000,-KčJistota: 150.000,-KčDražební vyhláška: viz příloha.

Opakovaná dražba id. 1/14 garáže se zahradou v BlanskuELEKTRONICKÁ DRAŽBA, čj. 049 EX 01093 / 08 - 072Předmětem dražby jsou:- id. 1/14 pozemku, parcela St. 3957 o výměře 35m2, zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 3957

- id. 1/14 pozemku, parcela 480/2 o výměře 682m², zahradase všemi jejich součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitostí, zapsané pro obec Blansko, katastrální území Blansko, na listu vlastnictví č. 639 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, u Katastrálního pracoviště Blansko, v podílovém spoluvlastnictví povinné Leony Kroutilové, výše podílu – 1/14, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.Jedná se o st. par. č. 3957 zastavěnou garáží a zahradu p.č. 480/2 ve funkčním celku. Garáž – přízemní zděná stavba samostatně stojící garáže se skladem. Zdivo tl. 30 cm na betonových základových pasech, střecha v mírném spádu, stropní konstrukce z dřevěné kulatiny a s prkenným záklopem, krytina lepenková, podlaha betonová, okno dřevěné dvojité a vrata deštěná, dvoukřídlová. Bez vybavení a instalací.

KDY: 22.3.2017 ve 13.00 hod.KDE: www.exdrazby.czNejnižší podání: 12.857,-KčJistota: 3.000,-KčDražební vyhláška: viz příloha.

 

Sídlo úřadu:

Pražská 1156

393 01 Pelhřimov

Dočasně nás naleznete na adrese:

Pražská 1114

(budova autoškoly)

393 01 Pelhřimov

 

Úřední hodiny:

Po-Čt: 8.30 hod. - 15.00 hod.
Pá: 8.30 hod – 14.00 hod.

23. 3. Ivona

Zítra: Gabriel

Návštěvnost stránek

070002
Exekutorský úřad Pelhřimov