Blansku - detail

Dražba id. 1/14 garáže a zahrady v Blansku

8 ELEKTRONICKÁ DRAŽBA, čj. 049 EX 00786/04 – 076

www.exdrazby.cz

Předmětem dražby jsou:

- id. 1/14 pozemku, parcela St. 3957 o výměře 35m2, zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.
 Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 3957

- id. 1/14 pozemku, parcela 480/2 o výměře 682m², zahrada

se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitostí, zapsané pro obec Blansko, katastrální území Blansko, na listu vlastnictví č. 639 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, u Katastrálního pracoviště Blansko, v podílovém spoluvlastnictví povinné Leony Kroutilové, výše podílu – 1/14, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení. 

 

Jedná se o st. par. č. 3957 zastavěnou garáží a zahradu p.č. 480/2 ve funkčním celku. Garáž – přízemní zděná stavba samostatně stojící garáže se skladem. Zdivo tl. 30 cm na betonových základových pasech, střecha v mírném spádu, stropní konstrukce z dřevěné kulatiny a s prkenným záklopem, krytina lepenková, podlaha betonová, okno dřevěné dvojité a vrata deštěná, dvoukřídlová. Bez vybavení a instalací.  Kdy:   20.1.2016 ve 13.00 hod
Kde:   www.exdrazby.cz
Nejnižší podání:   17.143,-Kč
Jistota:   3.000,-Kč
Foto 2:   

Sídlo úřadu:

Pražská 1948

393 01 Pelhřimov

 

Úřední hodiny:

Po-Čt: 8.30 hod. - 14.30 hod.
Pá: 8.30 hod – 13.00 hod.

GDPR

29. 5. Maxmilián

Zítra: Ferdinand

 

Návštěvnost stránek

154099
Exekutorský úřad Pelhřimov