Jak zaplatit dluh

Podle ust. § 46 e.ř. se peněžitá plnění  na vymáhanou povinnost hradí exekutorovi. Toto ustanovení má svůj praktický význam pro vedení exekučního řízení. Exekutor má přehled o vymožených, resp. uhrazených částkách a tím i o výši vymáhané pohledávky s příslušenstvím. Nemůže pak nastat situace, že povinný (dlužník) již uhradil svůj závazek k rukám oprávněného, a exekutor, protože nebyl o platbě informován, dále postihoval majetek povinného.

Možné způsoby placení:

  • v hotovosti do pokladny kterékoliv pobočky Komerční banky, a.s., na účet soudního exekutora č. 78-0087090247/0100,  variabilní symbol: spisová značka bez symbolu 049 Ex a bez lomítka (např.  č.j. exekučního příkazu je 049 Ex 156/10-16,  variabilní symbol je nezbytné z důvodu identifikace uvést takto: 1561016.
  • v hotovosti do pokladny soudního exekutora na adrese sídla exekutorského úřadu
  • platba poštovní poukázkou  typu A - na účet soudního exekutora č. 78-0087090247/0100, nutno  uvést variabilní symbol - viz výše
  • platba poštovní poukázkou  typu C - na adresu sídla exekutorského úřadu: Exekutorský úřad v Pelhřimově, Pražská 1156, 393 01  Pelhřimov, nutno  uvést variabilní symbol - viz výše
  • převodem z účtu na účet soudního exekutora č. 78-0087090247/0100, nutno  uvést variabilní symbol - viz výše

Den připsání platby na účet exekutora nebo den složení hotovosti do pokladny  exekutora je dnem úhrady pohledávky, resp. jejího příslušenství.

 

 

 

 

Sídlo úřadu:

Pražská 1948

393 01 Pelhřimov

 

Úřední hodiny:

Po-Čt: 8.30 hod. - 14.30 hod.
Pá: 8.30 hod – 13.00 hod.

GDPR

19. 6. Leoš

Zítra: Květa

 

Návštěvnost stránek

155263
Exekutorský úřad Pelhřimov