Název: Dražba id. 1/2 RD č. 5 se zahradou v obci Bor
ELEKTRONICKÁ  DRAŽBA, čj. 049 EX 00211/07 - 317

 

Předmětem dražby jsou:
- id. ½ pozemku parcelní číslo 1, označeného jako stavební parcela, zastavěná plocha a nádvoří, 
     Součástí je stavba: Bor, č. p. 5, bydlení,
      Stavba stojí na pozemku p. č.: St. 1
- id. ½ pozemku parcelní číslo 27, označeného jako pozemková parcela, zahrada,

 
se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitostí, zapsané pro obec Střítež, katastrální území Bor u Božejova, na listu vlastnictví č. 75 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, u Katastrálního pracoviště v Pelhřimově, v podílovém spoluvlastnictví povinného Tomáše Hurty s výší podílu ½, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení. 

 Jedná se o bývalou zemědělskou usedlost situovanou na okraji místní části. Objekty nemovitosti mají tvar písmene U s vnitřním dvorem, který je uzavřen ohradní zdí. Obytná část – přízemní, částečně podsklepený objekt, bez využití podkroví pro bydlení, zděný, sedlová střecha, obsahuje byt 1 + 4, koupelnu, záchod a chodby. Součásti a příslušenství – přípojky na inž. sítě, zpevněné plochy, ohradní zeď dvora, oplocení včetně vrat a vrátek.

Kdy:    30.9. 2015 ve 13.00 hod.
Kde:    www.exdrazby.cz
Nejnižší podání:    276.667,-Kč
Jistota:    40.000,-Kč
Dražební vyhláška:    Dražební vyhláška: ( viz příloha: Elektronická dražba ..)  
Foto 2:     
Foto 3:     
Foto 4:     
Foto 5:   
Foto 6:   

Zpět

Sídlo úřadu:

Pražská 1948

393 01 Pelhřimov

 

Úřední hodiny:

Po-Čt: 8.30 hod. - 14.30 hod.
Pá: 8.30 hod – 13.00 hod.

GDPR

29. 5. Maxmilián

Zítra: Ferdinand

 

Návštěvnost stránek

154099
Exekutorský úřad Pelhřimov