Dražba RD se zahradou a zeměď. pozemky v Nadějově č. 38

Kat.: Dražby nemovité
ELEKTRONICKÁ  DRAŽBA, čj. 049 EX 00324/11 - 113

 

DRAŽBA ODROČENA

 

Předmětem dražby jsou:

1.       pozemek parcelní číslo 5 označený jako stavební parcela, zastavěná plocha a nádvoří,

Součástí je stavba: Nadějov, č.p. 38, bydlení,

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 5

2.       pozemek parcelní číslo 24/1 označený jako pozemková parcela, zahrada,

3.       pozemek parcelní číslo 178/1 označený jako pozemková parcela, orná půda,

4.       pozemek parcelní číslo 178/2 označený jako pozemková parcela, orná půda,

5.       pozemek parcelní číslo 321/1 označený jako pozemková parcela, orná půda,

6.       pozemek parcelní číslo 322/1 označený jako pozemková parcela, orná půda,

7.       pozemek parcelní číslo 323/1 označený jako pozemková parcela, orná půda,

 

se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitostí, zapsané pro obec Nadějov, katastrální území Nadějov, na listu vlastnictví č. 105 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, u Katastrálního pracoviště Jihlava, ve výlučném vlastnictví povinné Xenie Nevosadové, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení. 

Jedná se o bývalou menší zemědělskou usedlost nacházející se v centru zastavěné části obce Nadějov u návesní nádrže. Se stavbami a pozemkem p.č. st. 5 tvoří jednotný funkční celek i pozemek p. č. 24/1 užívaný jako zahrada. Je provedeno napojení na veřejný i společný vodovod, elektřinu i plynovod, splaškové vody jsou svedeny přes septik do vodoteče. Příslušenství hlavní obytné části tvoří kromě výše uvedených pozemků a přípojek inženýrských sítí i hospodářská část na p. č. st. 5 navazující kolmo na obytnou část a venkovní úpravy včetně trvalých porostů. Na nemovitostech vázne věcné břemeno pro oprávněného Františka Nevosada spočívající v právu výhradního užívání (k rekreačním účelům) pokoje situovaného vlevo od vchodu a právu spoluužívání kuchyně a veškerých ostatních společ. zařízení a prostor v domě, na dvoře a pozemcích s právem volného pohybu a přijímání návštěv.  
 
Kdy: 24.2.2016 v 10.00 hod.
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší podání: 186.667,-Kč
Jistota: 40.000,-Kč
Dražební vyhláška: Elektronická dražba_7.1.2016_1241.pdf
Foto:
 
 
 
 
 

Sídlo úřadu:

Pražská 1948

393 01 Pelhřimov

 

Úřední hodiny:

Po-Čt: 8.30 hod. - 14.30 hod.
Pá: 8.30 hod – 13.00 hod.

GDPR

27. 2. Alexandr

Zítra: Lumír

 

Návštěvnost stránek

149341
Exekutorský úřad Pelhřimov