Dražba zeměď. pozemků v kú Věžnice

Kat.: Dražby nemovité
ELEKTRONICKÁ  DRAŽBA, čj. 049 EX 324/11-114

                                 DRAŽBA ODROČENA

 

Předmětem dražby jsou:

1.       pozemek parcelní číslo 2629 označený jako pozemková parcela, trvalý travní porost,

2.       pozemek parcelní číslo 2630 označený jako pozemková parcela, trvalý travní porost,

3.       pozemek parcelní číslo 2631 označený jako pozemková parcela, orná půda,

 

se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, zapsané pro obec Věžnice, katastrální území Věžnice, na listu vlastnictví č. 95 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, u Katastrálního pracoviště Jihlava, ve výlučném vlastnictví povinné Xenie Nevosadové, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.  

Kdy: 24.2.2016 ve 13.00 hod.
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší podání: 56.667,-Kč
Jistota: 15.000,-Kč
Dražební vyhláška: Elektronická dražba_7.1.2016_1351.pdf
Foto:  
   
   
   
   
   

Sídlo úřadu:

Pražská 1948

393 01 Pelhřimov 

Úřední hodiny:

Po-Čt: 8.30 hod. - 14.30 hod.
Pá: 8.30 hod – 13.00 hod.

GDPR

30. 11. Ondřej

Zítra: Iva

 

Návštěvnost stránek

134785
Exekutorský úřad Pelhřimov