Dražba pozemků v dobývacím prostoru Líšeň II v kú Líšeň
ELEKTRONICKÁ  DRAŽBA, čj. 049 EX 00211/07 - 317

Předmětem dražby jsou:
- pozemek, parcela 5351/1 o výměře 17590 m², orná půda,
- pozemek, parcela 5351/102 o výměře 135 m², orná půda,
- pozemek, parcela 5351/106 o výměře 6 m², orná půda,
- pozemek, parcela 5351/110 o výměře 932 m², orná půda,
- pozemek, parcela 5364/1 o výměře 15866 m², ostatní plocha,
- pozemek, parcela 5364/18 o výměře 3543 m², ostatní plocha,
- pozemek, parcela 5364/19 o výměře 396 m², ostatní plocha,
 - pozemek, parcela 5364/21 o výměře 31 m², ostatní plocha,

  se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitostí, zapsané pro obec Brno, katastrální území Líšeň, na listu vlastnictví č. 4932 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, u Katastrálního pracoviště Brno-město, ve výlučném vlastnictví povinného Radka Vrzala, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení. 

 Pozemky leží v oblasti chráněného ložiskového území CHLÚ 13590000 Líšeň (Lesní lom), surovina vápenec, v severovýchodním pokračování dobývacího prostoru Líšeň II, ev. č. 60362.  

 

Kdy:   14.10. 2015 ve 13.00 hod.
Kde:    www.exdrazby.cz
Nejnižší podání:    7.186.667,-Kč
Jistota:    400.000,-Kč
Dražební vyhláška:    Dražební vyhláška: ( viz příloha: Elektronická dražba ..)  

Zpět

Sídlo úřadu:

Pražská 1948

393 01 Pelhřimov

 

Úřední hodiny:

Po-Čt: 8.30 hod. - 14.30 hod.
Pá: 8.30 hod – 13.00 hod.

GDPR

18. 4. Valérie

Zítra: Rostislav

 

Návštěvnost stránek

151201
Exekutorský úřad Pelhřimov