Opakovaná dražba id. 1/2 domku se zahradou v obci Bor, č.p. 5ELEKTRONICKÁ DRAŽBA, čj. 049 EX 00211 / 07 - 362Předmětem dražby jsou:1.. id. ½ pozemku parcelní číslo 1, označeného jako stavební parcela, zastavěná plocha a nádvoří,
Součástí je stavba: Bor, č. p. 5, bydlení

Stavba stojí na pozemku p. č.: St. 1

2.. id. ½ pozemku parcelní číslo 27, označeného jako pozemková parcela, zahrada,


se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitostí, zapsané pro obec Střítež, katastrální území Bor u Božejova, na listu vlastnictví č. 75 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, u Katastrálního pracoviště v Pelhřimově, v podílovém spoluvlastnictví povinného Tomáše Hurty s výší podílu ½, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.Jedná se o bývalou zemědělskou usedlost situovanou na okraji místní části. Objekty nemovitosti mají tvar písmene U s vnitřním dvorem, který je uzavřen ohradní zdí. Obytná část – přízemní, částečně podsklepený objekt, bez využití podkroví pro bydlení, zděný, sedlová střecha, obsahuje byt 1 + 4, koupelnu, záchod a chodby. Součásti a příslušenství – přípojky na inž. sítě, zpevněné plochy, ohradní zeď dvora, oplocení včetně vrat a vrátek.

KDY: 25.5. 2016 ve 13.00 hod.


KDE: www.exdrazby.cz


Nejnižší podání: 207.500,-Kč


Jistota: 40.000,-Kč


Dražební vyhláška: viz příloha

Sídlo úřadu:

Pražská 1948

393 01 Pelhřimov

 

Úřední hodiny:

Po-Čt: 8.30 hod. - 14.30 hod.
Pá: 8.30 hod – 13.00 hod.

GDPR

15. 7. Jindřich

Zítra: Luboš

 

Návštěvnost stránek

156782
Exekutorský úřad Pelhřimov