Opakovaná dražba RD se zahradou a dalším pozemkem v Příbrami na Moravě 

Kat.: Dražby nemovité
Elektronická dražba, čj. 049 EX 00290 / 11 – 171

Předmětem dražby jsou:

A)

- pozemek, parcela 229 o výměře 553m², zastavěná plocha a nádvoří;

  součástí je stavba: Příbram na Moravě, č.p. 148, bydlení,

  stavba stojí na pozemku p.č.: 229,

- pozemek, parcela 2504 o výměře 7658m², orná půda,

se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitostí, zapsané pro obec Příbram na Moravě, katastrální území Příbram na Moravě, na listu vlastnictví č. 112 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, u Katastrálního pracoviště Brno-venkov,

ve výlučném vlastnictví povinného Michaela Frecera, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.

Dům obsahuje jednu bytovou jednotku 4+1. Na uliční část domu navazuje pravé dvorní křídlo, ve kterém se nachází koupelna s WC, komora a ložnice. Na toto křídlo navazují ve dvoře 2 vedlejší stavby – kůlna a sklad. V levém dvorním křídle se nachází 1 pokoj, na toto křídlo navazuje další vedlejší stavba – sklad. Objekt je napojen na všechny inženýrské sítě – elektřinu, veřejný vodovod, kanalizaci a zemní plyn. Před domem se nachází kopaná, skružená studna, hloubka 12,5 m (dle sdělení vlastníka), bez čerpadla.

B)

- pozemek, parcela 714/1 o výměře 596m², zahrada,

se všemi jeho součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitosti, zapsaný pro obec Příbram na Moravě, katastrální území Příbram na Moravě, na listu vlastnictví č. 584 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, u Katastrálního pracoviště Brno-venkov,
ve společném jmění manželů Ivany a Michaela Frecerových, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.

Kdy: 13.1.2016 ve 13.00 hod.
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší podání: 1 395 000,-Kč
Jistota: 250 000,-Kč
Dražební vyhláška: Elektronická dražba opakovaná_15.10.2015_936.pdf
Foto:
 
 
 
 
 

Sídlo úřadu:

Pražská 1948

393 01 Pelhřimov

 

Úřední hodiny:

Po-Čt: 8.30 hod. - 14.30 hod.
Pá: 8.30 hod – 13.00 hod.

GDPR

18. 4. Valérie

Zítra: Rostislav

 

Návštěvnost stránek

151203
Exekutorský úřad Pelhřimov