Dražba id.1/2 RD se zahradou v obci Velká Chyška
 ELEKTRONICKÁ  DRAŽBA, čj. 049 EX 00095/11 – 092
 
 
Předmětem dražby jsou: 

- id. ½ pozemku, parcela St. 203/1 o výměře 290m², zastavěná plocha a nádvoří,  Na pozemku stojí stavba: Velká Chyška, č.p. 101, rod. dům

 - id. ½ pozemku, parcela 598/10 o výměře 577m2, zahrada,

 - id. ½ stavby čp. 101, rod. dům na parcele č. St. 203/1 a St. 203/2, LV:10001,

 

 se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitostí, zapsané pro obec Velká Chyška, katastrální území Velká Chyška, na listu vlastnictví č. 42 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, u Katastrálního pracoviště Pelhřimov, v podílovém spoluvlastnictví povinného Jaroslava Michala, výše podílu – ½, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení. 
Jedná se o třípodlažní, podsklepený rodinný dům. Součásti a příslušenství tvoří: vedlejší stavba – kůlna, venkovní úpravy (vrata, vrátka, ploty, zpevněné plochy), vodovodní přípojka, kanalizační přípojka, elektro přípojka, trvalé porosty.

 

Kdy:    26.8.2015 ve 13.00hod.
Kde:    www.exdrazby.cz
Nejnižší podání:    346.667,-Kč
Jistota:    60.000
Dražební vyhláška:    Dražební vyhláška: ( viz příloha: Elektronická dražba ..)  
Foto 2:     
Foto 3:     
Foto 4:     

Zpět

Sídlo úřadu:

Pražská 1948

393 01 Pelhřimov

 

Úřední hodiny:

Po-Čt: 8.30 hod. - 14.30 hod.
Pá: 8.30 hod – 13.00 hod.

GDPR

19. 6. Leoš

Zítra: Květa

 

Návštěvnost stránek

155262
Exekutorský úřad Pelhřimov